ສື່ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ລາຍການໂທລະພາບ: ປະຊາຮ່ວມໃຈ ຕ້ານໄພຄ້າມະນຸດ

ອອກອາກາດທາງຊ່ອງໂທລະພາບກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ທຸກສັນ ເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 9:30 ໂມງ – 10:00 ໂມງ

ລາຍການວິທະຍຸ: ຮ່ວມໃຈຕ້ານໄພຄ້າມະນຸດ

ອອກອາກາດທາງວິທະຍຸກະຊວງປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ ຄື້ນຄວາມຖີ່ 101.05 MHz ທຸກສັນ ເສົາ-ອາທິດ ເວລາ 7:30 ໂມງ – 8:00 ໂມງ

Scan the code