ການຮ່ວມມືຕ້ານການຄ້າມະນຸດ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

ໄດ້ລົງນາມສັນຍາຮ່ວມມືສອງຝ່າຍວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ, ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ແລະ ປົກປ້ອງຊ່ວຍເຫຼືອຜູ້ຖືກເຄາະຮ້າຍ ໃນວັນທີ 03 ພະຈິກ 2010, ທີ່ ນະຄອນຫຼວງຮ່າໂນຍ, ສາທາລະນະລັດ ສັງຄົມນິຍົມ ຫວຽດນາມ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ

ໄດ້ລົງນາມສັນຍາ ຮ່ວມມືສອງຝ່າຍ ວ່າດ້ວຍການສະກັດກັ້ນ ແລະ ຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 01 ກັນຍາ 2014 ທີ່ ນະຄອນປັກກິ່ງ, ສາທາລະນະລັດ ປະຊາຊົນຈີນ

ສາທາລະນະລັດ ປະຊາທິປະໄຕ ປະຊາຊົນລາວ ແລະ ຣາຊະອານາຈັກໄທ

ໄດ້ລົງນາມບົດບັນທຶກຄວາມເຂົ້າໃຈວ່າດ້ວຍການຮ່ວມມືຕ້ານການຄ້າມະນຸດ ໃນວັນທີ 12 ກໍລະກົດ 2017 ທີ່ ແຂວງ ຫຼວງພະບາງ ສປປລາວ

Scan the code